Eskaerak

msword
947.0 KB
2016·02·05 eskaera | Orokorrak
msword
946.0 KB
2016·02·05 eskaera | Zergak eta tasak
Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga
msword
952.0 KB
2016·02·05 eskaera | Orokorrak
msword
948.0 KB
2016·02·05 eskaera | Zergak eta tasak
msword
962.5 KB
2016·02·05 hirigintza | eskaera

Baimena derrigorrezkoa izango da eraikinetan, etxebizitzetan eta lokaletan mota honetako obrak egitean: egiturazkoak ez diren tabikeak aldatzea, azaleraren %25etik gorako teilaberritze-lanak, fatxadak pintatzea jatorrizkoa ez den moduan, e.a.

msword
971.5 KB
2016·02·05 eskaera | Orokorrak
pdf
34.61 KB
2016·02·05 eskaera | Zergak eta tasak
pdf
172.89 KB
2016·02·05 eskaera | Zergak eta tasak
pdf
437.39 KB
2016·02·05 eskaera | Zergak eta tasak
Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga
pdf
176.03 KB
2016·02·05 eskaera | Zergak eta tasak
pdf
443.78 KB
2016·02·05 eskaera | Orokorrak
pdf
437.72 KB
2016·02·05 eskaera | Orokorrak
pdf
467.72 KB
2016·02·05 obra eta zerbitzuak | eskaera | eskaerak eta dokumentuak
pdf
100.98 KB
2016·02·05 obra eta zerbitzuak | eskaera | eskaerak eta dokumentuak