Bandoak

pdf
72.1 KB
2017·03·08 bandoak

2017ko otsailaren 22an egindako ezohizko bilkuran Udalba - tzak hasierako onarpena eman zion 2017ko jardunaldirako Udal Aurrekontu Orokorraren espedienteari eta Langileen Plantilla eta Lanpostuen Zerrendari

pdf
72.82 KB
2017·03·08 bandoak

Alkate jaunak dekretu bidez one tsi tako 2017 urteko Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zergaren errolda jendeaurreko informaziora jar tzen da,

pdf
1.02 MB
2016·07·28 bandoak
2016ko abuztuaren 1 egunean zentzu aldaketa egingo da Biltegi Kalean
pdf
1.59 MB
2016·06·12 bandoak
Herriko trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko bandoa
pdf
1.59 MB
2016·02·05 bandoak
UEUko eta EHUko euskarazko ikastaroetarako diru-laguntzen deialdia - 2016
pdf
89.75 KB
2016·02·05 bandoak

Kaskailu plazako haur-parkea estaltzeari buruzko azalpena Irurako herritarrei