Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2018ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 621.000€
2 Zeharkako zergak 30.000€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 256.000€
4 Transferentzia arruntak 1.238.000€
5 Ondare sarrerak 10.000€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 0€
8 Finantza aktiboak 1.000€
9 Pasibo finantzieroak 1.200.500€
  Guztira 3.356.500€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 880.450€
2 Ondasun arrunten erosketa 564.000€
3 Finantza gastuak 1.500€
4 Transferentzia arruntak 325.600€
5 Inbertsio errealak 1.508.450€
6 Kapital transferentziak 75.000€
7 Finantza aktiboak 500€
8 Finantza pasiboak 1.000€
  Guztira 3.356.500€