Agenda

Atzealdea

Irurako Kale Nagusiko 25-29 zenbakien urbanizazioa berritzea, GI-3650 errepideko zeharkalean

Proposamenak 2017ko maiatzaren 9an zabalduko dira
9 MAI

 

 

“Irurako Kale Nagusiko 25-29 zenbakien urbanizazioa berritzea, GI-3650 errepideko zeharkalean” obraren kontratazioari buruz, lizitatzaileei honakoa jakinarazten zaie orokorrean: proposamenak 2017ko maiatzaren 9an zabalduko direla, 12:00etan, udaletxeko Pleno aretoan, Irurako San Migel Plaza 1ean.

 

En relación con la contratación de la obra de “Reforma de Urbanización de Kale Nagusia 25-29, Travesía de la carretera GI-3650 en Irura” se informa con carácter general a los licitadores que la apertura de proposiciones se realizará el día 9 de mayo de 2017 a las 12: horas en el salón de Plenos de esta Casa Consistorial, Plaza San Migel 1. Irura.

 

Iruran, 2017ko apirilaren 18an.

IDAZKARI KONTU-HARTZAILEA