Berriak

Atzealdea

Hautapen probetarako deialdi publikoa egitea udal eraikinen garbitzaile peioa ordezkatzeko, erretiro partziala lan kontratu bidez.

Eskaera-orriak aurkezteko epea 2017ko uztailaren 14an bukatuko da, egun hori barne.

2017·06·30


IRAGARKIA

 

ANUNCIO

 

Udal honek erabaki hau onartu du: hautapen probetarako deialdi publikoa egitea udal eraikinen garbitzaile peioa ordezkatzeko, erretiro partziala lan kontratu bidez.

 

Este Ayuntamiento ha aprobado la convocatoria pública de pruebas selectivas para la contratación laboral mediante contrato de relevo a tiempo parcial de 1 operario/a de limpieza de edificios municipales.

Eskaera-orriak udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira behar bezala beteta: San Migel Plaza, 1. 20271. IRURA. Telefonoa: 943-691333. Honako helbide elektronikoan ere aurkez daitezke: www.irura.eus

Las instancias se recogerán y se presentarán debidamente cumplimentadas en el Registro General de este Ayuntamiento ubicado en Plaza San Miguel, 1. 20271. IRURA. Télefono: 943691333. También en la siguiente dirección electrónica: www.irura.eus

 

Eskaera-orriak aurkezteko epea 2017ko uztailaren 14an bukatuko da, egun hori barne.

El plazo de presentación de instancias terminará el 14 de julio de 2017, inclusive.

 

Iruran, 2017ko ekainaren 28an.

 

Irura, 28 de junio de 2017

 

 

ALKATEA

 

Oinarriak / Bases